Verzending, Levertijden & Retourneren

 

 

Verzending, Levertijden & Retourneren

 

Verzending door DHL

Levering en levertijden

  • Levering zal plaatsvinden indien aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
  • Ver-Sino zal zich inspannen om de goederen binnen twee werkdagen uw bestelde product te leveren

Retourneren

De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Ver-Sino) deze gebreken onmiddellijk te melden aan Ver-Sino. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7  werkdagen na levering aan Ver-Sino per mail te worden gemeld. Terugzending van het product dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Retouradres Ver-Sino: Boskamp 14, 9753 KH Haren (GN)

Voor verdere informatie zie”Algemene voorwaarden”